Onze aanpak


QuickScan

Binnen Voerwaarts BV is Rob Nieuwenhuis het aanspreekpunt voor u als zeugenhouder. Rob heeft vele jaren ervaring als (stal)nutritionist en is met zijn passie voor de varkenshouderij een graag gezien gesprekspartner in de stal. 
De speerpunten waar we met onze voeders en begeleiding op focussen zijn;
- Uitval na spenen ≤ 1,5%
- Hoge darmgezondheid <=> laag medicijngebruik
- Optimale groei
- Goede uniformiteit van de biggen <=> maximaal aantal verkoopbare kwaliteitsbiggen.

Indien de resultaten in uw biggenopfok verbeterd kunnen worden, komt Rob Nieuwenhuis graag eens vrijblijvend bij uw in de stal voor een QuickScan. Aan het eind van het bezoek kan Rob concreet aangeven of en hoe Voerwaarts uw resultaten kan verbeteren en welke verbetering op het gebied van groei of uitval u van ons verwachten mag!
Voor informatie kunt u contact opnemen met Rob Nieuwenhuis via e-mail r.nieuwenhuis@voerwaarts.nl of mobiel 06-53351187.

Onderscheidende aanpak in de productie
Door het biggenvoer goed af te stemmen op de specifieke bedrijfssituatie kan de uitval bij de gespeende biggen flink omlaag. Door deze aanpak kwam de uitval na spenen met onze biggenvoeders uit op gemiddeld 1,5 procent (cijfers 2017). Dat is een procent lager dan het landelijk gemiddelde.
Om dit te halen is een onderscheidende aanpak noodzakelijk. De Voerwaarts fabriek is gespecialiseerd in biggenvoeders. De grondstofkeuze en -kwaliteit, maalfijnheid en perstemperatuur zijn speciaal op biggen afgestemd. Dit samen heeft een zeer positieve invloed op weerstand en darmgezondheid van biggen. De grondstoffen zijn van een bekende herkomst en van een constante kwaliteit. In de zomermaanden wordt bovendien zolang als mogelijk met de oude oogst granen gewerkt. De maalfijnheid wordt indien nodig per grondstof geoptimaliseerd. Vrijwel alle voerfabrieken persen hun korrels en brokken met stoom waardoor een behoorlijke verhitting plaatsvindt. Voor de eiwitten in biggenvoer is dat ongewenst, bij Voerwaarts wordt geen gebruik gemaakt van stoom.

Specifieke behoefte
Het voerpakket wordt afgestemd op de specifieke behoefte van uw bedrijf. Daartoe bezoekt nutritionist Rob Nieuwenhuis uw bedrijf. Hij kijkt samen met uw bijvoorbeeld naar de voeding in het kraamhok, de gezondheidssituatie, het voersysteem en de kruising. Belangrijk is ook de voeropname van de biggen: is die na spenen te laag of juist aan de ruime kant? In overleg wordt dan het beste biggenvoer gekozen. Indien nodig is dat een bedrijfsspecifiek voer. Deze werkwijze blijkt in de praktijk goed uit te pakken. Nieuwenhuis: “De darmgezondheid van de biggen gaat vooruit en er zijn minder problemen met bijvoorbeeld Streptokokken. Daarmee gaat ook het antibioticagebruik omlaag. Resultaten van nieuwe klanten laten zelfs een verlaging van de uitval van 50 tot 60 procent zien. Eindresultaat is dat de uitval bij de gespeende biggen op of zelfs onder 1,5 procent uitkomt.