Oorrandnecrose & Staartbijten

Onrust en bijterij (staarten, poten, oren, flanken) en oorrandnecrose komen helaas nog regelmatig voor bij zowel biggen als vleesvarkens. Veelal liggen er bepaalde oorzaken aan ten grondslag, zoals irritatie van de darmen (onbalans in nutriënten, matige vertering), huisvesting (luchtvochtigheid, tocht, hokbezetting) en andere stress-factoren (mengen, onregelmatige voertijden, lage nippelopbrengst). Kortom, dit is een multifactorieel probleem dat altijd een bedrijfsspecifieke aanpak vraagt.

Voerwaarts kan hierbij ondersteunen. Naar aanleiding van een gericht bedrijfsbezoek maken we een analyse van de huidige situatie. Met maatwerk, dat helemaal afgestemd wordt op het bedrijf, zal het probleem aangepakt worden. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Rob Nieuwenhuis via e-mail r.nieuwenhuis@voerwaarts.nl of mobiel 06-53351187.

Tags: oorbijten, staartbijten, oorrandnecrose, bijterij, stereotyp gedrag bij biggen