Streptococcen bij biggen

Een streptococcenprobleem is vaak hardnekkig en met managementmaatregelen alleen blijkt het probleem vaak onvoldoende te reduceren. Problemen worden nog verergerd door voerwisselingen, onregelmatige voeropnames en een voeropnamedip na het spenen. Op elk bedrijf zijn streptococcen aanwezig, maar het probleem dient bedrijfsspecifiek aangepakt te worden. Afstemming van voersamenstelling, voerstrategie en management zijn daarbij cruciaal.

Wij kunnen u hierbij helpen. Door de voersamenstelling constant te houden, alleen smakelijke, veilige (en geschoonde) grondstoffen te gebruiken en veel aandacht te schenken aan voerovergangen, kunnen we het streptococcenprobleem uitbannen. Voerwaarts levert het biggenvoer in meel of kruimelvorm, wat een gelijkmatige voeropname ten goede zal komen. De praktijk wijst uit dat het medicijngebruik en het uitvalspercentage tot het minimum teruggedrongen kunnen worden.  

Voor informatie kunt u contact opnemen met Rob Nieuwenhuis via e-mail r.nieuwenhuis@voerwaarts.nl of mobiel 06-53351187.

Tags: strepto, streptokokken, hoge uitval bij biggen, streptococcenprobleem